Ưu đãi cực sốc từ Truyền hình cáp Việt Nam VTVcab

Truyen hinh cap viet nam VTVcab từ ngày 01/12/2015 đến hết ngày 15/01/2016, triển khai chương trình trang bị thiết bị số HD trên toàn quốc (Không bao gồm địa bàn thành phố Hồ Chí Minh).

truyen-hinh-cap-viet-nam
Ưu đãi cực sốc từ Truyền hình cáp Việt Nam VTVcab

I. Địa bàn áp dụng

– Áp dụng trên toàn quốc (không bao gồm địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)

II. Thời gian áp dụng

– Áp dụng từ ngày 01/12/2015 đến hết ngày 15/01/2016

III. Khách hàng của chương trình

– Khách hàng là hộ gia đình tại Hà Nội

– Khách hàng là hộ gia đình, cơ quan, bệnh viện, và nhà nghỉ, khách sạn dưới 3 sao tại các tỉnh trên toàn quốc (không bao gồm địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)

– Không áp dụng đối với khách hàng đăng ký lắp mới dịch vụ truyền hình số HD của truyen hinh cap Việt Nam VTVcab thanh toán trả sau bằng hóa đơn, phiếu thu.

IV. Nội dung chương trình

1. Đối với khách hàng là hộ gia đình lắp đặt mớ dịch vụ truyền hình số HD

a. Đóng trước từ 6 tháng Gói Kênh HD/bộ

– Trang bị bộ thiết bị số HD cho khách hàng sử dụng (Có hoàn lại)

– Trang bị tối đa: 03 bộ đối với khách hàng chưa sử dụng dịch vụ số HD, đối với khách hàng sử dụng thêm dịch vụ HD áp dụng theo Quy định hiện hành của Tổng Công ty

– Trang bị vật tư lắp đặt dịch vụ số (tối đa 2m cáp RG6, 2 jack F5, 1 jack ti vi trên 01 bộ thiết bị)

– Trải nghiệm 01 tháng dịch vụ truyền hình số HD.

* Điều kiện

– Thu phí lắp đặt dịch vụ số: 100.000 đồng/bộ thiết bị lắp đặt (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

– Khách hàng ký Biên bản thỏa thuận cam kết sử dụng liên tục dịch vụ VTVcab từ 24 tháng trở lên.

b. Đóng trước từ 12 tháng đến dưới 24 tháng Gói Kênh HD/bộ

– Trang bị bộ thiết bị số HD cho khách hàng sử dụng (có hoàn lại)

– Trang bị tối đa: 03 bộ đối với khách hàng chưa sử dụng dịch vụ số HD, đối với Khách hàng sử dụng thêm dịch vụ HD áp dụng theo Quy định hiện hành của Tổng Công ty

– Trang bị vật tư lắp đặt dịch vụ số (tối đa 2m cáp RG6, 2 jack F5, 1 jack ti vi trên 01 bộ thiết bị)

– Trải nghiệm 02 tháng dịch vụ truyền hình số HD.

* Điều kiện

– Thu phí lắp đặt dịch vụ số: 100.000 đồng / bộ thiết bị lắp đặt (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

– Khách hàng ký Biên bản thỏa thuận cam kết sử dụng liên tục dịch vụ VTVcab từ 24 tháng trở lên

c. Đóng trước 24 tháng Gói Kênh HD trở lên/ bộ 

– Trang bị bộ thiết bị số HD cho Khách hàng sử dụng (không hoàn lại)

– Trang bị tối đa: 03 bộ đối với khách hàng chưa sử dụng dịch vụ số HD, đối với Khách hàng sử dụng thêm dịch vụ HD áp dụng theo Quy định hiện hành của Tổng Công ty

– Trang bị vật tư lắp đặt dịch vụ số (tối đa 2m cáp RG6, 2 jack F5, 1 jack ti vi trên 01 bộ thiết bị)

– Trải nghiệm 04 tháng dịch vụ truyền hình số HD.

– Không thu phí lắp đặt dịch vụ số: 100.000 đồng / bộ thiết bị lắp đặt (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

Điều kiện chung cho mục 1:

– Mỗi hợp đồng truyền hình cáp Analog chỉ được sử dụng tối đa 03 bộ thiết bị số HD bao gồm cả những bộ thiết bị số HD đã được khách hàng lắp đặt và kích hoạt trước chương trình trang bị đầu thu HD lần này. Từ bộ thứ 04 trở đi khách hàng phải ký thêm hợp đồng Analog mới.0

– Khách hàng không được hoàn trả lại tiền thanh toán trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng khi thời gian sử dụng đang còn hiệu lực hoặc thời gian điều kiện sử dụng đang còn giá trị. Đăng ký lắp đặt truyen hinh cap tai ha noi để được hưởng nhiều ưu đãi lớn.

* Lưu ý: Trường hợp khách hàng lắp đặt mới đồng thời cả dịch vụ Analog và dịch vụ số HD thì ngoài nội dung trên, Khách hàng còn được hưởng các chính sách Analog (nếu có) trong cùng thời gian trên tùy theo từng địa bàn, đồng thời được miễn phí lắp đặt dịch vụ số: 100.000 đồng / 01 bộ thiết bị lắp đặt

2.  Đối với khách hàng là cơ quan, bệnh viện và nhà nghỉ, khách sạn dưới 3 sao như sau:

– Không áp dụng đối với khách hàng là cơ quan, bệnh viện và nhà nghỉ, khách sạn dưới 3 sao tại Hà Nội .

– Đối với khách hàng là cơ quan, bệnh viện và nhà nghỉ, khách sạn dưới 3 sao tại các tỉnh, thành phố được hưởng chương trình trang bị đầu thu tối đa 03 bộ thiết bị và áp dụng nội dung như phần 1 của mục IV.

3. Điều kiện áp dụng chung

– Khách hàng tham gia chương trình này được đồng thời tham gia các chương trình khuyến mại dịch vụ truyền hình cáp Analog (nếu có) đang triển khai tại từng địa bàn.

– Từ ngày 01/12/2015 đến hết ngày 15/01/2016, trong thời gian triển khai chương trình trang bị đầu thu HD. Các khách hàng đăng ký tham gia Gói Combo gồm dịch vụ truyền hình cáp, dịch vụ HD và dịch vụ Internet theo quy định của Tổng Công ty, thì áp dụng theo chính sách hiện hành các gói Combo dịch vụ truyền hình truyền hình cáp, dịch vụ SD-HD và dịch vụ Internet tại từng địa bàn đang triển khai.

– Từ ngày 01/12/2015 đến hết ngày 15/01/2016, trong thời gian triển khai chương trình trang bị đầu thu HD. Khách hàng vẫn được tham gia chương trình trang bị bộ thiết bị CAM. Đối với khách hàng đang tham gia lắp đặt bộ thiết bị CAM vẫn được hưởng các chính sách khác của Tổng Công ty.

– Từ ngày 01/12/2015 đến hết ngày 15/01/2016, trong thời gian triển khai chương trình trang bị đầu thu HD. Được áp dụng đối với khách hàng tham gia chương trình chuyển đổi dịch vụ tại Hà Nội.

– Từ ngày 01/12/2015 đến hết ngày 15/01/2016, trong thời gian triển khai chương trình trang bị đầu thu HD. Khách hàng vẫn được tham gia chương trình trang bị thiết bị số HD đã qua sử dụng.

– Thẻ cào HD sử dụng trong chương trình trang bị thiết bị: Sử dụng các thẻ cào Gói kênh HD mệnh giá 6 tháng và 12 tháng, trường hợp khách hàng đăng ký 12 tháng thì cào 1 thẻ HD 12 tháng dành riêng cho chương trình trang bị, trường hợp khách hàng đăng ký 24 tháng thì bắt buộc cào 2 thẻ cào HD 12 tháng dành riêng cho chương trình trang bị.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài CSKH: 19001515

error: Content is protected !!
Bấm Gọi Miễn Phí: O966 625 936