Thủ Tục Lắp Cáp VTVCab

  • Khách hàng photo Chứng minh thư hoặc hộ chiếu do Việt Nam cấp (Có thể nhờ người khác đứng tên thay)
  • Chuẩn bị khoản phí lắp đặt ban đầu để nộp tại thời điểm lắp đặt tại nhà
  • Ký hợp đồng xong lắp đặt ngay có luôn tín hiệu để thể sử dụng
  • Khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức cần có CMT photo của Giám đốc và Đăng ký kinh doanh photo

>>>>Truyền hình cáp VTV
>>>>Lắp đặt Truyền hình cáp VTV
>>>>Tin dịch vụ truyền hình cáp VTV

 HOTLINE LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM:    O966 625 936 – O918 315 812

error: Content is protected !!
Bấm Gọi Miễn Phí: O966 625 936