VTVcab tri ân khách hàng tại Hà Nội – Ninh Thuận

1. truyen hinh cap viet nam VTVcab từ ngày 28/07 đến hết 15/08/2016, triển khai chương trình Tháng Tri Ân khách hàng tại tỉnh Ninh Thuận như sau: Miễn phí hòa mạng Miễn phí chuyển đổi dịch vụ Trang bị 80% vật tư phát sinh lắp đặt cho khách hàng  sử dụng đối với tivi thứ nhất…