Truyền Hình Cáp Việt Nam Tại Quận Long Biên

Truyền hình cáp tại quận Long Biên  Triển khai khuyến mại lắp đặt tất cả các phường tại quận long biên, khuyến mại 100% chi phí lắp đặt xem cho 3 tivi, tặng tới 6 tháng thuê bao khi trả trước 12 tháng. Khuyến mại Tặng 100% Đầu thu HD cho  khách hàng tại Hà Nội. Giờ đây, bạn thỏa…