Truyền Hình Cáp Việt Nam Tại Huyện Chương Mỹ

Truyền hình cáp Việt Nam tại huyện Chương Mỹ trang bị ngay cho khách hàng đầu thu HD trị giá 1.100.000 đồng, ngoài ra tặng 4 tháng sử dụng dịch vụ là những chính sách ưu đãi khách hàng khi lắp đặt gói truyền hình HD, với việc kích hoạt sử dụng 12 tháng thuê…