Truyền Hình Cáp Việt Nam Tại Sóc Sơn

Truyền hình Cáp Việt Nam Tại Sóc Sơn là loại hình dịch vụ truyền hình cáp hữu tuyến trả tiền do Công ty Dịch vụ Truyền thanh – Truyền hình Việt Nam , trực thuộc Đài Phát thanh-Truyền hình Việt Nam, phát triển trên địa bàn Hà Nội và tại một số địa phương khác….