Miễn phí trải nghiệm dịch vụ mới VTVcab ON

Từ 11/01/2016 – 24/02/2016 miễn phí 1 tháng sử dụng dịch vụ mới VTVcab ON – Truyen hinh cap theo yêu cầu của VTVcab. Khách hàng trên toàn quốc, đều có cơ hội trải nghiệm miễn phí dịch vụ mới này. Khách hàng sử dụng ứng dụng trên các thiết bị kết nối internet như: điện…