VTVcab ON: Dịch Vụ Truyền hình VTVcab thế hệ số

Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) đã trình làng dịch vụ truyền hình cáp với Đầu Thu VTVcab On phiên bản thế hệ số đầu tiên trong đó sẽ được tích hợp trên 4 nền tảng: Smart TV, Smart Phone, Android Box và Web. Đây là ứng dụng tốt nhất của VTVcab để xem các kênh…