Số Điện Thoại Hotline Báo Hỏng Sự Cố VTVcab l Truyền Hình Cáp Trung Ương

VTVcab trân trọng giới thiệu số điện thoại để báo sửa chữa truyền hình cáp Việt Nam trên toàn quốc Thông báo: VTVcab chỉ tiếp nhận báo hỏng, sự cố qua 2 tổng đài sau    TỔNG ĐÀI 1 :   O2437 717 717  TỔNG ĐÀI 2:    19OO 1515     VTVcab luôn luôn lắng nghe ý kiến…