Địa chỉ các chi nhánh của VTVcab tại Hà Nội l Hệ thống showroom VTVcab Hà Nội

Giới thiệu về tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam – VTVcab Truyền hình cáp Việt Nam VTVcab là đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông và truyền hình trả tiền với 100% vốn sở hữu của nhà nước và Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan chủ quản trực tiếp điều…